זמני עבודה חנוכה תשע"ו 2015

לוח זמני עבודה חנוכה

יום ראשון 6.12.15 נר ראשון של חנוכה:

קבוצת בוקר כרגיל ב 8.00

 ערב: קבוצה אחת בלבד - ב-18.00 (18.00-18.30 שקילה) 18.30-19.15 קבוצה.


יום שני 7.12.15 נר שני של חנוכה:

קבוצה אחת בלבד ב 17.30.


יום שלישי 8.12.15 נר שלישי של חנוכה:

קבוצה ברמות שאול ב 18.00.


יום רביעי 9.12.15 נר רביעי של חנוכה:

קבוצת בוקר כרגיל ב 8.00

ערב: קבוצה אחת בלבד ב 18.00 . כולל קבוצת הנוער.


יום שישי 11.12.15 נר שישי של חנוכה:

 קבוצות עובדות כרגיל. 

חג שמח

ענת רז

Comments