שינוי זמנים בחודש אוקטובר 2012


סוכות: יום ראשון 30.9.12 ערב חג סוכות:

שקילה בלבד בבית הבריא 8.00-10.00.

יום שני 1.10.12 חג סוכות: אין קבוצות.

שמחת תורה: יום ראשון 7.10.12 ערב שמחת תורה:

שקילה בלבד בבית הבריא 8.00-10.00.

יום שני 8.10.12 שמחת תורה – אין קבוצות.

בחול המועד הקבוצות עובדות כרגיל!

 

מיום רביעי 10.10.12 חוזרים לשגרה:

קבוצת בוקר בבית הבריא 8.00

קבוצות ערב בבית הבריא 18.30 או ב: 20.00.

 

חג שמח 

ענת רז

וצוות הדרך הנכונה.