זמני עבודה בחגי תשרי תשע"ו 2015

זמני עבודה בחגי תשרי

קבוצות ענת רז הדרך הנכונה

13.09.15 יום ראשון - ערב חג ראש השנה –  שקילת בוקר בלבד 8.00-10.00.

14.09.15 יום שני - חג ראש השנה – אין קבוצות.

15.09.15 יום שלישי -  חג ראש השנה – אין קבוצות.

16.09.15 יום רביעי - קבוצות עובדות כרגיל.

18.09.15 יום שישי -  קבוצות עובדות כרגיל.

20.09.15 יום ראשון - קבוצות עובדות כרגיל.

21.09.15 יום שני - קבוצות עובדות כרגיל.

22.09.15 יום שלישי - ערב יום כיפור – אין קבוצות.

23.09.15 יום רביעי - יום כיפור – אין קבוצות.

25.9.15 יום שישי – קבוצות עובדות כרגיל.

27.09.15 יום ראשון - ערב חג סוכות – שקילת בוקר בלבד 8.00-10.00.

28.09.15 יום שני - חג סוכות – אין קבוצות.

29.8.15 יום שלישי -  קבוצות עובדות כרגיל.

30.09.15 יום רביעי - קבוצות עובדות כרגיל.

2.10.15 יום שישי – קבוצות עובדות כרגיל.

4.10.15 יום ראשון - ערב שמחת תורה – שקילת בוקר בלבד 8.00-10.00.

5.10.15 יום שני – חג – אין קבוצות.

6.10.15 – יום שלישי – נגמרו החגים! קבוצות עובדות כרגיל!!!!

 

חג שמח ומועדים לשמחה

ענת רז וצוות הדרך הנכונה